Αγορά και εγκατάσταση hardware και software για την ανάλυση δεδομένων Next Generation Sequencing

Το Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου (ΚΑΑΚ) του τμήματος Ανοσολογίας στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» συμμετέχει στην έρευνα για...
Αγορά και εγκατάσταση hardware και software για την ανάλυση δεδομένων Next Generation Sequencing

Αναμόρφωση αίθουσας και αγορά εξοπλισμού για την εγκατάσταση αξονικού τομογράφου

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων (Ν.Μ. Μολάων) καλύπτει το κόστος αναμόρφωσης της αίθουσας προκειμένου...
Αναμόρφωση αίθουσας και αγορά εξοπλισμού για την εγκατάσταση αξονικού τομογράφου