Ενίσχυση της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής παροχής ιατρικών συμβουλών και ψυχολογικής υποστήριξης

Το Ίδρυμά Μποδοσάκη, έχοντας ως κεντρικό πυλώνα δράσης την αναβάθμιση της υγείας και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην περίθαλψη, στηρίζει τη Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη  Καρέζη», της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, προχωρά στην ενίσχυση της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής παροχής ιατρικών συμβουλών και ψυχολογικής υποστήριξης της Μονάδας. Η Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί μια θεραπευτική προσέγγιση που επιδιώκει την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, των οποίων η ζωή απειλείται από κάποιο χρόνιο νόσημα.

Στόχος των υπηρεσιών της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής είναι να προσφέρει:

  • Καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών που θα απευθυνθούν στην τηλεφωνική γραμμή
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους
  • Ιατρική παρακολούθηση των ασθενών
Ο Δωρεοδόχος
Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη»

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» του Α’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη ανακουφιστική φροντίδα σε χρόνιους πάσχοντες (καρκινοπαθείς και μη). Λειτουργεί από το 1992 και αποτελεί παράρτημα του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Έως και σήμερα έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε περισσότερους από 10.000  ασθενείς σε πάνω από 90.000 επισκέψεις. Ο μεγαλύτερος όγκος των περιπτώσεων είναι ασθενείς με καρκίνο σε ποσοστό 70% περίπου, ενώ το υπόλοιπο 30% περιλαμβάνει ασθενείς με διάφορες  χρόνιες παθήσεις. Η μονάδα δέχεται ετησίως περισσότερες από 4.000 επισκέψεις και περίπου 500 νέους  ασθενείς.