Ενίσχυση της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής παροχής ιατρικών συμβουλών και ψυχολογικής υποστήριξης

Το Ίδρυμά Μποδοσάκη, έχοντας ως κεντρικό πυλώνα δράσης την αναβάθμιση της υγείας και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην...
Ενίσχυση της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής παροχής ιατρικών συμβουλών και ψυχολογικής υποστήριξης