Υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος ψυχικής υγείας για μια συμπεριληπτική κοινωνία

Παρότι η  ψυχιατρική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών έδωσε έμφαση στη δημιουργία κοινοτικών δομών φροντίδας, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, τόσο σε υποδομές, όσο και στη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών που διευκολύνουν την κοινωνική συμπερίληψη.

Την ίδια περίοδο, στην Ευρώπη, έχουν γνωρίσει μεγάλη απήχηση θεραπευτικές μέθοδοι που βασίζονται στα μοντέλα της Ανάκαμψης (Recovery), μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση συμμετοχικής αποκατάστασης, και της Συμπαραγωγής (Co-production), στην οποία οι θεραπευόμενοι έχουν μία θέση ισότιμου εταίρου στη διαδικασία που περιλαμβάνει, τόσο τον σχεδιασμό των υπηρεσιών, όσο και την παροχή και την αξιολόγησή τους.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη υποστηρίζει την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ), με σκοπό τη δημιουργία προγράμματος για την εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των άτυπων φροντιστών ασθενών ψυχικών νόσων, αλλά και των ίδιων των ασθενών σε καινοτόμες μεθοδολογίες, που βασίζονται στα μοντέλα της Ανάκαμψης και της Συμπαραγωγής.

Ο Δωρεοδόχος
ΠΕΨΑΕΕ

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) είναι Επιστημονικό – Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και ιδρύθηκε το 1997. Βασικός σκοπός της ΠΕΨΑΕΕ είναι η ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.