Υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος ψυχικής υγείας για μια συμπεριληπτική κοινωνία

Παρότι η  ψυχιατρική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών έδωσε έμφαση στη δημιουργία κοινοτικών δομών φροντίδας, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, τόσο σε υποδομές, όσο και στη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών που διευκολύνουν την κοινωνική συμπερίληψη.

Την ίδια περίοδο, στην Ευρώπη, έχουν γνωρίσει μεγάλη απήχηση θεραπευτικές μέθοδοι που βασίζονται στα μοντέλα της Ανάκαμψης (Recovery), μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση συμμετοχικής αποκατάστασης, και της Συμπαραγωγής (Co-production), στην οποία οι θεραπευόμενοι έχουν μία θέση ισότιμου εταίρου στη διαδικασία που περιλαμβάνει, τόσο τον σχεδιασμό των υπηρεσιών, όσο και την παροχή και την αξιολόγησή τους.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη υποστηρίζει την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ), με σκοπό τη δημιουργία προγράμματος, σε συνεργασία με το Ελληνικό  Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ  και την Ομοσπονδία φορέων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης – ΑΡΓΩ, με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των άτυπων φροντιστών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη μεθοδολογία της Ανάκαμψης (Recovery).

Ο Δωρεοδόχος
ΠΕΨΑΕΕ

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) είναι Επιστημονικό – Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και ιδρύθηκε το 1997. Βασικός σκοπός της ΠΕΨΑΕΕ είναι η ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.