Πρόγραμμα ψυχικής ενδυνάμωσης παιδιών και εφήβων σε ακριτικά νησιά του Βορείου Αιγαίου

Η δημιουργία του προγράμματος για την ψυχική ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Με αυτό τον στόχο θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια στα νησιά του Βορείου Αιγαίου: Χίος, Σάμος, Λέσβος, Λήμνος, Οινούσσες, Ψαρά, Ικαρία, Φούρνοι, Θύμαινα και Άη Στράτη.

Τα εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, θα υλοποιηθούν σε δύο κύκλους και θα συνδέουν θέματα της επικαιρότητας με την ενίσχυση των δεξιοτήτων που οικοδομούν την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επιπρόσθετα δράσεις για γονείς, καθώς και συναντήσεις ευαισθητοποίησης με φορείς της τοπικής κοινότητας.

Ο Δωρεοδόχος
Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (Κ.Π.Ε.), είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1996 και έχει έδρα τη Χίο. Σκοπός του Κ.Π.Ε. είναι η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στο πνεύμα της κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής: πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση, ερευνητική μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγείας, αγωγή – ευαισθητοποίηση της κοινότητας.