Αγορά και εγκατάσταση hardware και software για την ανάλυση δεδομένων Next Generation Sequencing

Το Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου (ΚΑΑΚ) του τμήματος Ανοσολογίας στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» συμμετέχει στην έρευνα για την ανακάλυψη νέων βιοδεικτών, οι οποίοι θα μπορούν να δώσουν πληροφόρηση για την ταχεία ή βραδεία εξέλιξη της νόσου του καρκίνου και να καθοδηγήσουν τον θεράποντα ογκολόγο στην επιλογή των καταλλήλων θεραπειών με σαφώς καλύτερα κλινικά αποτελέσματα. Επιπλέον, οι βιοδείκτες αυτοί μπορούν να δώσουν εκ των προτέρων πληροφόρηση για το ποιοι από τους ασθενείς θα ανταποκριθούν θετικά στη θεραπεία που θα τους χορηγηθεί. Για την ανακάλυψη αυτών των νέων βιοδεικτών απαιτούνται σύγχρονοι αναλυτές αλληλουχίας επόμενης γενιάς (next generation sequencing/NGS). Το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεισφέρει στο έργο του Κέντρου Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου (ΚΑΑΚ) χρηματοδοτώντας την αγορά του απαραίτητου λογισμικού για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων. Με αυτόν τον τρόπο το ιατρικό προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν από τις αναλύσεις και θα συμβάλλει στον σχεδιασμό βιοδεικτών με σημαντικό προγνωστικό και προβλεπτικό ρόλο για γυναικολογικούς καρκίνους, καθώς και για καρκίνους προστάτη και πνεύμονα.

Ο Δωρεοδόχος
Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»

To Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» είναι ελληνικό νοσηλευτικό παράρτημα του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου, ενός κοινωφελούς, φιλανθρωπικού και επιστημονικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η σύσταση του οποίου πραγματοποιήθηκε έπειτα από γενική συνέλευση των μελών του φιλανθρωπικού σωματείου «Χριστιανική Κοινωνική Ένωσις», στις 20 Μαρτίου του 1935.