Δικαιώματα στη γλώσσα μας (ΔίΓλωσμα)

Το έργο έρχεται να απαντήσει στη διαπιστωμένη ανάγκη της ομάδας-στόχου (παιδιών δηλαδή 12-18 χρόνων που αντιμετωπίζουν εκτοπισμό ή/και κοινωνικό/εκπαιδευτικό αποκλεισμό) για ενεργό συμμετοχή και ισότιμη πρόσβαση σε προγράμματα Εκπαίδευσης...

Η Ευρώπη Ενεργοποιείται Τοπικά

Ο σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και κατανόησης των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την τοπική νεολαία στη Βόρεια Ελλάδα. Η αναγκαιότητα του προτεινόμενου έργου απορρέει...

Η Ευρώπη για τους 65+

Το έργο “H Ευρώπη για τους 65+” στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και στην ενημέρωση τόσο των ίδιων των ατόμων 65+ όσο...

Τέχνη, Πολιτιστική Kληρονομιά, Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη

Το έργο Art CHAIN, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία του πολιτιστικού αποθέματος, της καλλιτεχνικής παραγωγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, στοχεύει να θέσει τις βάσεις για την ισότιμη...

Γέφυρες Συμπερίληψης

Το έργο “Γέφυρες Συμπερίληψης” στοχεύει να αλλάξει την κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης προς μια συμπεριληπτική στάση για τον διαφορετικό “Άλλον” και μακροπρόθεσμα να μειώσει τις διακρίσεις που...

EU GAMER: Το ψηφιακό Παιχνίδι ως Μέσο Ενθάρρυνσης της Υπεύθυνης Πολιτειότητας

Σκοπός του έργου είναι να απλοποιηθούν οι Ευρωπαϊκές αξίες και να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρητικής γνώσης και εμπειρίας σε ο,τι αφορά την πολιτειότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την...

Χάρτης Ισότητας

Το έργο επιδιώκει να προωθήσει και να ενισχύσει την ισότητα των φύλων και να αμβλύνει τις διακρίσεις επικεντρώνοντας τη δράση σε αγροτικές περιοχές με έμφαση τις Περιφέρειες της Πελοποννήσου...

Ευαισθητοποίηση Φοιτητών/τριών για Έμφυλη Ισότητα στην Εργασία: Από το Πανεπιστήμιο στον κόσμο της Εργασίας

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην προώθηση μιας πιο ισότιμης, συμπεριληπτικής ως προς το φύλο και αλληλέγγυας κουλτούρας στον χώρο εργασίας, και πέρα από αυτόν μέσα...
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.