Τέχνη, Πολιτιστική Kληρονομιά, Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη

Φορέας Υλοποίησης: ALL – Accessible Limitless Living
Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.861,79€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη

Το έργο Art CHAIN, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία του πολιτιστικού αποθέματος, της καλλιτεχνικής παραγωγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, στοχεύει να θέσει τις βάσεις για την ισότιμη πρόσβαση των αναπήρων ατόμων στην τέχνη και τον πολιτισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Ομάδες Στόχοι:

Άμεση ομάδα στόχου είναι τα άτομα με αναπηρία καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο του πολιτισμού. Έμμεση ομάδα στόχου είναι το γενικό κοινό και οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.