Γέφυρες Συμπερίληψης

Φορέας Υλοποίησης: Διαβάζω για τους Άλλους
Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.897,44€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Κρήτη

Το έργο “Γέφυρες Συμπερίληψης” στοχεύει να αλλάξει την κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης προς μια συμπεριληπτική στάση για τον διαφορετικό “Άλλον” και μακροπρόθεσμα να μειώσει τις διακρίσεις που καταγράφονται έναντι ατόμων με αναπηρία, παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ομάδων. Η κύρια στόχευση του έργου αφορά στην ευαισθητοποίηση και κατανόηση των αξιών της Ε.Ε. κυρίως όσον αφορά την αξία της ισότητας, στην απαγόρευση των διακρίσεων και στην ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων στο σχολικό περιβάλλον μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας αλλά και εθελοντές στην Περιφέρεια της Κρήτης.

Ομάδες Στόχοι:

  1. Δάσκαλοι και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Κρήτης
  2. Εθελοντές
  3. Πολίτες της Κρήτης
  4. Μαθητές σχολείων στην περιφέρεια της Κρήτης

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.