Δικαιώματα στη γλώσσα μας (ΔίΓλωσμα)

Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.613,89€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Πανελλαδικά (με έμφαση σε Καλάβρυτα, Πάτρα, Κόρινθο)

Το έργο έρχεται να απαντήσει στη διαπιστωμένη ανάγκη της ομάδας-στόχου (παιδιών δηλαδή 12-18 χρόνων που αντιμετωπίζουν εκτοπισμό ή/και κοινωνικό/εκπαιδευτικό αποκλεισμό) για ενεργό συμμετοχή και ισότιμη πρόσβαση σε προγράμματα Εκπαίδευσης στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη/Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα δικαιώματα (EDC/HRE). Απώτερος σκοπός του έργου είναι αφενός η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, πόρων και στάσεων που υποστηρίζουν τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, αφετέρου η δημιουργία ενός πρότυπου πλαισίου συμπερίληψης.

Ομάδες Στόχοι:

Βασική ομάδα-στόχου του έργου αποτελούν παιδιά 12-17 χρονών με έμφαση στα παιδιά που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικό/κοινωνικό αποκλεισμό ή/και εκτοπισμό, με απεύθυνση σε Γυμνάσιο/Λύκεια με ΖΕΠ και ξενώνες ασυνόδευτων παιδιών σε Αττική και Πελοπόννησο. Δευτερεύουσα ομάδα-στόχου αποτελούν οι γονείς/κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί/φροντιστές των παιδιών. Εμμέσως θα ωφεληθεί το προσωπικό άλλων ΟΚοιΠ και μεταναστευτικές κοινότητες.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.