Η Ευρώπη για τους 65+

Φορέας Υλοποίησης: People Behind
Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 29.783,62€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Εθνικό επίπεδο

Το έργο “H Ευρώπη για τους 65+” στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και στην ενημέρωση τόσο των ίδιων των ατόμων 65+ όσο και φορέων της ΚτΠ για τις ηλικιακές διακρίσεις και την ανάγκη ενός Εθνικού Σχεδίου για τη Γήρανση.

Ομάδες Στόχοι:

  1. Άτομα άνω των 65 ετών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας
  2. Φορείς και ΟΚοιΠ από την Ελλάδα που ασχολούνται με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή/και με την συνηγορία
  3. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όπως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς της πολιτείας που ασχολούνται με πρωτοβουλίες για τη Γήρανση
  4. Tο ευρύ κοινό

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.