Ευαισθητοποίηση Φοιτητών/τριών για Έμφυλη Ισότητα στην Εργασία: Από το Πανεπιστήμιο στον κόσμο της Εργασίας

Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.992,34€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Εθνικό επίπεδο

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην προώθηση μιας πιο ισότιμης, συμπεριληπτικής ως προς το φύλο και αλληλέγγυας κουλτούρας στον χώρο εργασίας, και πέρα από αυτόν μέσα από την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε τελειόφοιτους/ες & μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες 12 Σχολών δημοσίων Ελληνικών ΑΕΙ (δηλαδή νέους/ες πολίτες που θα βρεθούν σύντομα στη σύγχρονη αγορά εργασίας), πάνω σε θέματα προώθησης της έμφυλης ισότητας, καταπολέμησης στερεοτύπων και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς στην αγορά εργασίας.

Ομάδες Στόχοι:

Άμεσοι: τελειόφοιτοι/ες, μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 21-26 ετών, δημόσιων πανεπιστημίων της Ελλάδας (ενδεικτικά: ΕΚΠΑ, Πάντειος, ΕΜΠ, ΟΠΑ, Πειραιώς, ΠΑΔΑ, ΠΑΜΑΚ, ΑΠΘ, Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δ.Π.Θ., Ιωαννίνων).

Έμμεσοι: α) Πανεπιστημιακοί Καθηγητές/τριες, ευρύτερη ακαδημαϊκή & ερευνητική κοινότητα, β) Φοιτητικοί Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, γ) Γονείς/κηδεμόνες, φίλοι, συγγενείς συμμετεχόντων φοιτητών/ερευνητών, δ) Δημοσιογράφοι, ε) Φορείς Κοινωνίας των Πολιτών, στ) Ομάδες πίεσης, κέντρα λήψης αποφάσεων σε Ελλάδα και Ε.Ε., ζ) το ευρύ κοινό

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.