Γνωσιολογικός Εμπλουτισμός Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Υγείας της Τρίτης Ηλικίας (ΕΕ-Υγεία)

Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.909,93€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Πανελλαδικά (με έμφαση σε Βέροια, Καρδίτσα και Θεσσαλία)

Με άξονα την αναγνώριση της σημασίας του συνόλου των αξιών και δικαιωμάτων της Ε.Ε. για την τρίτη ηλικία, κεντρικός σκοπός του έργου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα της τρίτης ηλικίας, να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της Ε.Ε., ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες υγείας, μέσω της παροχής πληροφοριών ως προς την πρόσβαση και τη χρήση τους, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Στόχο αποτελεί παράλληλα η ευαισθητοποίηση των ΟΚοιΠ, συγγενών και φοιτητών επαγγελμάτων υγείας, ιδίως σε θέματα ισότιμης μεταχείρισης.

Ομάδες Στόχοι:

Άμεση ομάδα στόχου του έργου αποτελούν τα άτομα τρίτης ηλικίας (άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών). Έμμεση ομάδα στόχου αποτελούν:

  1. Οι Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών
  2. Νέοι που φροντίζουν ηλικιωμένους συγγενείς
  3. Φοιτητές ή επαγγελματίες υγείας
  4. Το ευρύ κοινό

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.