Χάρτης Ισότητας

Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 60.000€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα (Πάτρα, Αθήνα και αγροτικές περιοχές όπως, Ναύπακτος, Αίγιο, Θήβα, Λιβαδειά, Καμένα Βούρλα, κ.ά)

Το έργο επιδιώκει να προωθήσει και να ενισχύσει την ισότητα των φύλων και να αμβλύνει τις διακρίσεις επικεντρώνοντας τη δράση σε αγροτικές περιοχές με έμφαση τις Περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης εκπαιδεύσεων σε μαθητές (13-15 ετών) και εκπαιδευτικούς δημοσίων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με την σημασία της έμφυλης ισότητας, η οποία αποτελεί βασική αξία της Ε.Ε..

Ομάδες Στόχοι:

α) Μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου),

β) Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) το ευρύ κοινό και

δ) Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.