Υποστήριξη προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά

Το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» σχεδιάστηκε από το  Impact Hub Labs σε συνεργασία με την Electra Energy ΚοινΣΕΠ για να μελετήσει και να προτείνει πρακτικά εργαλεία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Το Ιδρύμα Μποδοσάκη στηρίζει τη πρόγραμμα, μέσω του Προγράμματος Θεματικών Δωρεών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενεργειακής ένδειας μέσω της εργαλειοθήκης “ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ” η οποία αξιοποιεί τους θεσμούς των ενεργειακών κοινοτήτων και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

H εργαλειοθήκη εντοπίζει αφενός ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά και αφετέρου ενεργειακές κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) που μπορούν να τα υποστηρίξουν, ώστε να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος μέσω της διάθεσης τμημάτων φωτοβολταϊκών έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Η ενέργεια που θα παράγεται θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση οδηγώντας με αυτό τον τρόπο στη δραστική μείωση των λογαριασμών.

Παράλληλα, η οργάνωση υλοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις πολιτικής συνηγορίας.

Ο Δωρεοδόχος
IMPACT HUB LABS

To Impact Hub Athens είναι ένα τοπικό και διεθνές συνδεδεμένο δίκτυο με σκοπό το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Επιχειρήσεις και δημιουργικοί επαγγελματίες εργάζονται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρότυπων business models που θα ορίζουν το μέλλον της επιχειρηματικότητας. Από την κοινωνική ένταξη, το περιβάλλον και το δίκαιο εμπόριο, το Impact Hub Athens συνδέει εξειδικευμένους επαγγελματίες, δημιουργώντας ένα διαπολιτισμικό δίκτυο δυνατού κοινωνικού αντικτύπου.