Υποστήριξη προγράμματος «Shedia Art»

Το πρόγραμμα «Shedia Art» σχεδιάστηκε από τη ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ για να στηρίξει και να ενδυναμώσει άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και βιώνουν ακραία φτώχεια, μέσω της εκπαίδευσης σε τεχνικές επαναχρησιμοποίησης υλικών για την κατασκευή χρηστικών αντικειμένων.

Το Ίδρυμα Mποδοσάκη στηρίζει τη δράση της ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ, με την υποστήριξη του King Baudouin Foundation για λογαριασμό του EU staff Fund for a Fair and Sustainable Future.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εκπαιδευτούν 180 άτομα, που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω 12 δωρεάν εργαστηρίων ανακύκλωσης. Η δράση προσβλέπει στην ανάπτυξη ενός νέου, πιο βιώσιμου μοντέλου εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, μέσω της ενδυνάμωσης των αστέγων ώστε να επαναχρησιμοποιούν/ανακυκλώνουν τα αχρησιμοποίητα τεύχη του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» και να τα μετατρέπουν σε χρήσιμα αντικείμενα (κοσμήματα, φωτιστικά κ.λπ.), τα οποία στη συνέχεια διατίθενται προς πώληση.

Ο Δωρεοδόχος
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ

Η Διογένης ΜΚΟ είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που συστήθηκε στις αρχές του 2010 για την υποστήριξη της προσπάθειας των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Βασικός στόχος είναι η ενεργοποίηση, ενδυνάμωση, εκπαίδευση και εν τέλει, η δημιουργία προοπτικών απασχόλησης σε ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε πολύ ακραίες μορφές.