Υποστήριξη προγράμματος για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά της Λέσβου

Το πρόγραμμα «Κάνοντας το Πρώτο Βήμα: καταγραφή του φαινομένου της Ενεργειακής Φτώχειας των ευάλωτων νοικοκυριών του Δήμου Μυτιλήνης και ανάληψη δράσεων για την άμβλυνσή του» σχεδιάστηκε από την Ηλιακτίδα ΑμΚΕ σε συνεργασία με την Ενεργειακή Κοινότητα (ΕΚΟΙΝ) Ηλιοτρόπιο Λέσβου, για να μελετήσει και να προτείνει πρακτικές λύσεις για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά της Λέσβου.

To Ίδρυμα Μποδοσάκη στηρίζει το πρόγραμμα, μέσω του Προγράμματος Θεματικών Δωρεών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών των ευάλωτων νοικοκυριών και η κατανόηση όλων των πτυχών του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας, καθώς και η εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων για την άμβλυνση του φαινομένου.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν ενεργειακοί έλεγχοι σε περίπου 104 νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και θα καταγραφούν όλα τα δεδομένα των παραμέτρων που συνθέτουν την ενεργειακή φτώχεια. Στη συνέχεια,  θα αναλυθούν με την εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων, με απώτερο στόχο την κατηγοριοποίηση της έντασης του φαινομένου και την προστασία των πληττόμενων.

Επίσης, θα εφαρμοστούν εξατομικευμένες παρεμβάσεις, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πληττόμενων νοικοκυριών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Εκπαίδευση για την επίτευξη συμπεριφορικών αλλαγών και παροχή τεχνικών συμβουλών εξοικονόμησης ενέργειας
  • Υποστήριξη στην κατάθεση αίτησης για ένταξη στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή αυτοπαραγωγής ρεύματος στις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας
  • Αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων και εφαρμογή θερμοανακλαστικών πάνελ
  • Ένταξη των νοικοκυριών στους ωφελούμενους της Ενεργειακής Κοινότητας Ηλιοτρόπιο Λέσβου που θα λάβουν δωρεάν ρεύμα
Ο Δωρεοδόχος
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

H Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ είναι ένας κοινωνικός φορέας (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία), που δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.