Οι πρωτοβουλίες που υιοθετεί το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνδέονται κυρίως με την επίτευξη των σκοπών του και την επιδίωξη του οράματός του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Παράλληλα, το Ίδρυμα υιοθετεί πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε άμεσες και επείγουσες κοινωνικές ανάγκες και μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα προοπτική για τη χώρα.

Ενίσχυση της παιδείας και της επιστημονικής έρευνας

Μέσω των προγραμμάτων υποτροφιών και μέσω των επιστημονικών βραβείων, το Ίδρυμα βοηθά νέους επιστήμονες να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αναδεικνύει τη συστηματική προσπάθεια και το ήθος Ελλήνων επιστημόνων για την προαγωγή της επιστήμης τους και επιδιώκει να συνδέσει την επιστημονική έρευνα με την παραγωγή, ώστε αξιόλογοι νέοι Έλληνες επιστήμονες να μείνουν και να προσφέρουν στη χώρα.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα υποτροφιών εδώ

Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των επιστημονικών βραβείων εδώ 

 

Ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

Ως αποτέλεσμα της ενασχόλησής του με την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιδιώκει τη συστηματική οργανωτική ενδυνάμωση των ΜΚΟ που χρηματοδοτεί. Το Κοινωνικό Δυναμό (Social Dynamo) είναι μια πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δήμο Αθηναίων και προσφέρει ένα πλαίσιο φιλοξενίας και υποστήριξης στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε νεοσύστατες ΜΚΟ ή άτυπες ομάδες που επιδιώκουν να περάσουν στο επόμενο στάδιο της οργανωτικής τους ωρίμανσης.

Μάθετε περισσότερα για το Social Dynamo εδώ 

 

Προσέλκυση πόρων και δωρεών – Giving for Greece 

Το ‘Giving for Greece’ είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που ως κεντρικό στόχο έχει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για ανθρώπους, εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να προσφέρουν, ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε η Ελλάδα να γίνει καλύτερη.

Μέσω του ‘Giving for Greece’ κάθε δωρητής πλαισιώνεται από μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών του Ιδρύματος, ώστε η προσφορά του να πετύχει το καλύτερο κοινωνικό αποτέλεσμα μέσα σε ένα πλαίσιο λογοδοσίας και διαφάνειας.

Μάθετε περισσότερα για το Giving for Greece εδώ