Ο Μποδοσάκης, γνωρίζοντας καλά την αξία και τις δυνατότητες του ελληνικού πνεύματος, είχε προβλέψει μεταξύ των σκοπών του Ιδρύματος την απονομή βραβείων σε διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες. Υπηρετώντας την επιθυμία του ιδρυτή του, το Ίδρυμα θέσπισε το 1993 τον θεσμό με την ονομασία «Επιστημονικά Βραβεία Ιδρύματος Μποδοσάκη».

Με τα επιστημονικά βραβεία, το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο νέων ελλήνων επιστημόνων ως 40 ετών, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων για την ελληνική κοινωνία.

Κριτήρια για την απονομή ενός τέτοιου βραβείου αποτελούν, η εξαιρετική επίδοση των υποψηφίων στον επιστημονικό τομέα τους, στον οποίο έχουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο έργο, η συμβολή των υποψηφίων στην πνευματική, επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς και η συμβολή τους στη διεθνή προβολή της Ελλάδας, με το ήθος και το έργο τους. Οι υποψήφιοι προτείονται από πανεπιστήμια, ιδρύματα ή διακεκριμένα άτομα και προέρχονται, συνήθως, από τους εξής τομείς: (α) Βασικές Επιστήμες, (β) Βιο-επιστήμες, (γ) Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία, (δ) Κοινωνικές Επιστήμες.

Οι βραβευθέντες αποδέχονται να συνδράμουν το Ίδρυμα στις δραστηριότητές του, εφόσον αυτό τους ζητηθεί στο μέλλον, κυρίως με τη συμμετοχή του σε επιστημονικές επιτροπές.

Επιστημονικά Βραβεία έτους 2019 

Τα επιστημονικά βραβεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη έτους 2019 απονεμήθηκαν στους:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
Καθηγητή στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ), στον Τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών/Τεχνολογίας

ΛΟΥΚΑ Χ. ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ
Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Minnesota, στον Τομέα των Κοινωνικών Επιστημών

ΣΤΕΛΙΟ Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Brown, στον Τομέα των Κοινωνικών Επιστημών

ΓΙΑΝΝΗ Χ. ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗ
Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, στον Τομέα των Βασικών Επιστημών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΡΟΥΣΣΟ
Αναπληρωτή Καθηγητή στο Icahn School of Medicine, Mount Sinai, στον Τομέα των Βιοεπιστημών

Επιτροπή Βραβείων

Στην ενότητα Downloads, στα δεξιά της σελίδας, μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τα μέλη της Επιτροπής Βραβείων.

Βραβευθέντες προηγούμενων ετών 

Στην ενότητα Downloads, στα δεξιά της σελίδας, μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τους βραβευθέντες προηγούμενων ετών.