Ο Μποδοσάκης, γνωρίζοντας καλά την αξία και τις δυνατότητες του ελληνικού πνεύματος, είχε προβλέψει μεταξύ των σκοπών του Ιδρύματος την απονομή βραβείων σε διακρινόμενους επιστήμονες για την επιβράβευση της πνευματικής τους επίδοσης. Για την υλοποίηση της επιθυμίας αυτής, το Ίδρυμα θέσπισε το 1993 τον θεσμό με την ονομασία «Επιστημονικά Βραβεία Ιδρύματος Μποδοσάκη».

Με τα επιστημονικά βραβεία, το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο νέων ελλήνων επιστημόνων ως 45 ετών, να ανταμείψει την συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Κριτήρια για την απονομή ενός τέτοιου βραβείου αποτελούν, η εξαιρετική επίδοση των υποψηφίων στον επιστημονικό τομέα τους, όπου έχουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο έργο, η συμβολή των υποψηφίων στην πνευματική, επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς και η συμβολή τους στη διεθνή προβολή της Ελλάδας, με το ήθος και το έργο τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προταθούν από πανεπιστήμια, ιδρύματα ή διακεκριμένα άτομα, με την υποχρέωση να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα. Οι υποψήφιοι προέρχονται, συνήθως, από τους εξής τομείς: (α) Βασικές Επιστήμες, (β) Βιο-επιστήμες, (γ) Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία, (δ) Κοινωνικές Επιστήμες.

Οι βραβευθέντες αποδέχονται να συνδράμουν το Ίδρυμα στις δραστηριότητές του, εφόσον αυτό τους ζητηθεί στο μέλλον, κυρίως με τη συμμετοχή του σε επιστημονικές επιτροπές.

Επιστημονικά Βραβεία έτους 2019 

Σε αυτόν τον σύνδεσμο θα βρείτε την προκήρυξη για τα επιστημονικά βραβεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, τα οποία πρόκειται να απονεμηθούν το 2019 σε διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες. Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Νοεμβρίου 2018.

Τα επιστημονικά βραβεία έτους 2017 απονεμήθηκαν στους:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ M. ΑΡΚΟΛΑΚΗ
Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Yale, για τον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών, (Οικονομικές Επιστήμες ή Πολιτικές Επιστήμες)

ΔΟΜΝΙΚΗ Μ. ΑΣΗΜΑΚΗ
Καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια (Caltech), για τον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών/Τεχνολογίας, (Μηχανική Στερεών και Υγρών, Μηχανική Κατασκευών, Υλικά, Γεωτεχνικά Συστήματα)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, για τον τομέα των Βιοεπιστημών, (Ιατρική – Βιολογία)

ΕΛΙΖΑ Η. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Columbia, για τον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών/Τεχνολογίας, (Μηχανική Στερεών και Υγρών, Μηχανική Κατασκευών, Υλικά, Γεωτεχνικά Συστήματα)

ΚΥΡΙΑΚΟ Ι. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ
Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Groningen & Ερευνητή στο CERN, για τον τομέα των Βασικών Επιστημών, (Θεωρία ή Πείραμα : Πυρηνική Φυσική – Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων – Αστροσωματιδιακή Φυσική)

Επιτροπή Βραβείων

Στην ενότητα Downloads, στα δεξιά της σελίδας, μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τα μέλη της Επιτροπής Βραβείων.

Βραβευθέντες προηγούμενων ετών 

Στην ενότητα Downloads, στα δεξιά της σελίδας, μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τους βραβευθέντες προηγούμενων ετών.