Thought for Food: Νέο θεματικό πρόγραμμα για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

Παρουσιάστηκε στις 19 Οκτωβρίου 2016 στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης το νέο θεματικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας ‘Giving for Greece’ του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που στόχο έχει τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και των ανθρώπων της ελληνικής γης, μέσω της ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα. Το θεματικό αυτό πρόγραμμα, με την ονομασία ‘Thought for Food’, υλοποιείται σε συνεργασία με δυο ισχυρούς εταίρους, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ).

Το πρόγραμμα ‘Thought for Food’ στοχεύει στη συγκέντρωση χρηματικών πόρων, οι οποίοι θα διοχετευθούν στην υποστήριξη παραγωγών, μικρών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πέντε κατηγοριών προϊόντων με αποδεδειγμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα: την ελιά και τα παράγωγά της, το μέλι, τα αρωματικά φυτά, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς και συγκεκριμένα είδη φρούτων και λαχανικών: τα φασόλια, τις πιπεριές Φλωρίνης και το κάστανο. Η παρεχόμενη υποστήριξη αφορά όλη την αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης, καθώς και το στάδιο των εξαγωγών.

  • Ποιος ωφελείται
    Άμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, μικρές επιχειρήσεις και συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα με δραστηριοποίηση στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και των εξαγωγών, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι ωφελούμενοι έχουν επιλεγεί από τους συνεργάτες του προγράμματος με κριτήρια τις ανάγκες τους σε υποστήριξη και τις δυνατότητες που παρουσιάζουν να διαπρέψουν στον τομέα τους, εφόσον τους προσφερθούν τα σωστά εργαλεία.
  • Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα
    Οι πόροι που το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιδιώκει να συγκεντρώσει για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, με την κινητοποίηση επιχειρήσεων, οργανισμών, Ελλήνων της διασποράς και ιδιωτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, θα διατεθούν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, που θα υλοποιήσει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, καθώς και στη βιοτεχνολογική έρευνα, που θα διεξάγει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Η εκπαίδευση και η συμβουλευτική απευθύνονται σε παραγωγούς, μικρές επιχειρήσεις και συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, από τη σπορά μέχρι το μάρκετινγκ και τις εξαγωγές. Η υποστήριξη παρέχεται τόσο ομαδικά όσο και σε εξατομικευμένο επίπεδο, στις μονάδες παραγωγής.
Η βιοτεχνολογική έρευνα για την ταυτοποίηση των ιδιαίτερων διατροφικών ιδιοτήτων των αγροδιατροφικών προϊόντων στοχεύει στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας τους, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι ανοιχτά σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο σύνολο του τομέα.

Ο κ. Βλάσης Αδρακτάς, διαχειριστής του προγράμματος ‘Thought for Food’ εκ μέρους του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αναφέρει: «Με το πρόγραμμα αυτό, επιδιώκουμε να προσφέρουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική στην ελληνική περιφέρεια και τους ανθρώπους της. Η Ελλάδα έχει περιοχές μοναδικής ομορφιάς, οι οποίες παράγουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, και κατοικούνται από ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν και να δημιουργήσουν σε αυτές. Σε αυτούς επενδύουμε, από κοινού με το ΕΚΕΤΑ και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή».

Ο κ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Στρατηγικών Project της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής υπογράμμισε: «Η παρούσα συνεργασία αποτελεί για μας ένα πολλά υποσχόμενο παράδειγμα της λειτουργίας μιας τριπλής έλικας, της κοινωνίας των πολιτών, της ερευνητικής κοινότητας και ενός οργανισμού που εξειδικεύεται στην εφαρμοσμένη κατάρτιση και συμβουλευτική. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες μπορούμε να παρέμβουμε συλλογικά εκεί που η παρέμβασή μας είναι πιο χρήσιμη και αποτελεσματική. Ακόμη, η ίδια η διαδικασία της συνεργασίας, ωριμάζει τους εμπλεκόμενους εταίρους, καθιστώντας μας συνεχώς πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς. Στην έλικα αυτή, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή συνεισφέρει από το ρόλο του ‘διαμεσολαβητή καινοτομίας’, μεταφέρουμε δηλαδή την τελευταία λέξη της τεχνογνωσίας σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, διδάσκοντας τους πώς να την αξιοποιήσουν και αλλά και δείχνοντας τους νέους δρόμους που ανοίγονται και που οδηγούν σε οικονομική ευημερία για τους παραγωγούς και ανάπτυξη για την Ελληνική οικονομία».

Ο κ. Αναγνώστης Αργυρίου, Ερευνητής Β’ – Αν. Διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, στην ομιλία του αναφέρθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης της ελληνικής βιοποικιλότητας μέσω της παραγωγής μοναδικών αγροδιατροφικών τοπικών προϊόντων καθώς και στην δημιουργία ‘ταυτότητας’ αυτών των τροφίμων για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλη την παραγωγική αλυσίδα.