Προκήρυξη βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες έτους 2017

Για το έτος 2017, το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει την απονομή χρηματικών βραβείων σε διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες. Με τα Βραβεία αυτά το ΄Ιδρυμα, στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας και των κατευθύνσεων που υπέδειξε ο Ιδρυτής του Πρόδρομος – Μποδοσάκης Αθανασιάδης , επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει την συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία. Το Ίδρυμα, το έτος 2017, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, ύψους εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:

1.Βασικές Επιστήμες : Θεωρία ή Πείραμα Πυρηνική Φυσική – Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων – Αστροσωματιδιακή Φυσική.

2.Βιοεπιστήμες : Ιατρική – Βιολογία

3.Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία : Μηχανική Στερεών και Υγρών, Μηχανική Κατασκευών, Υλικά, Γεωτεχνικά Συστήματα

4.Κοινωνικές Επιστήμες : Οικονομικές Επιστήμες ή Πολιτικές Επιστήμες

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ΄Ελληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος. Οι σχετικές ανακοινώσεις και η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του 2017.