Γέφυρες Συμπερίληψης

Το έργο “Γέφυρες Συμπερίληψης” στοχεύει να αλλάξει την κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης προς μια συμπεριληπτική στάση για τον διαφορετικό “Άλλον” και μακροπρόθεσμα να μειώσει τις διακρίσεις που...

RAISE EU – Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για τα δικαιώματα και την ενίσχυση των αξιών της Ε.Ε.

Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και της νομικής τους θέσης, μέσω παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και ενημέρωσης που άπτεται των δικαιωμάτων τους και των αξιών της...

EU GAMER: Το ψηφιακό Παιχνίδι ως Μέσο Ενθάρρυνσης της Υπεύθυνης Πολιτειότητας

Σκοπός του έργου είναι να απλοποιηθούν οι Ευρωπαϊκές αξίες και να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρητικής γνώσης και εμπειρίας σε ο,τι αφορά την πολιτειότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την...

Δικαιώματα στην Πράξη: προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων ασθενών στην Ελλάδα

Το έργο στοχεύει στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών, ως αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν...

ΡΟΜ+: Είμαστε όλοι ίσοι

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες και την υιοθέτηση εθνικών στρατηγικών, οι Ρομά στην Ελλάδα εξακολουθούν να βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και...

Ενδυνάμωση παιδιών σε κίνδυνο στην προάσπιση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών

Το έργο καλείται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του κύριου προβλήματος της παραβίασης θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων των παιδιών, μέσω της κακοποίησης που έχουν υποστεί, όποια μορφή κι αν έχει αυτή....

Delo – Για τα δικαιώματα των ατόμων που εργάζονται στο σεξ

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και των δικαιωμάτων που ορίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., μέσω της συνηγορίας για την νομοθετική μεταρρύθμιση. Το...

Συμμαχία για την προώθηση του Δικαιώματος Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία και τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου

Το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία (ΔΠΔΠ) αποτελεί βασικό και διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο για τη Δημοκρατία και την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου στην εκτελεστική εξουσία από φορείς της ΚτΠ και...
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.