Ενδυνάμωση παιδιών σε κίνδυνο στην προάσπιση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών

Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 21.750,64€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Βέροια

Το έργο καλείται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του κύριου προβλήματος της παραβίασης θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων των παιδιών, μέσω της κακοποίησης που έχουν υποστεί, όποια μορφή κι αν έχει αυτή. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του προγράμματος προκύπτει από τη διαπίστωση της ευαλωτότητας των συγκεκριμένων παιδιών απέναντι στην καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, και συμβαίνει, εν μέρη, λόγω ελλιπούς ενημέρωσής και εκπαίδευσής τους γύρω από τα δικαιώματα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και λόγω της συχνά ανεπαρκούς κοινωνικής εκπροσώπησής τους στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Σκοπός του έργου είναι να καλύψει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ανάγκη ενδυνάμωσης των ωφελούμενων σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Ομάδες Στόχοι:

Οι ομάδες στόχοι είναι το σύνολο των παιδιών που δέχονται υπηρεσίες από τον Οργανισμό, oι γονείς/κηδεμόνες/φροντιστές των ωφελούμενων παιδιών του Οργανισμού που θα ωφεληθούν μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και ενδυνάμωσης γύρω από τα δικαιώματα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής και επίσης οι εθελοντές και το βοηθητικού προσωπικού του Οργανισμού μέσω εκπαιδεύσεων πάνω στα ευρωπαϊκά δικαιώματα και αξίες, στην αναγνώριση της καταπάτησης αυτών των δικαιωμάτων και στη διαδικασία καταγγελίας τέτοιων περιστατικών.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.