Δικαιώματα στην Πράξη: προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων ασθενών στην Ελλάδα

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Ασθενών Ελλάδας
Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.952,57€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Εθνικό επίπεδο

Το έργο στοχεύει στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών, ως αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν από την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των ασθενών στην πράξη, η γνώση και η κατανόηση των δικαιωμάτων αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για την παρακολούθηση της κατάστασης και της προστασίας τους. Ωστόσο, αυτό δεν επαρκεί. Η εποπτεία σε θέματα ελλείψεων/ καταστρατήγησης των δικαιωμάτων στην καθημερινότητα των ασθενών είναι αναγκαία για τη συνηγορία υπέρ των δικαιωμάτων και την προστασία τους. Το έργο προβλέπει ευρεία συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, από ευάλωτες ομάδες έως την πολιτική ηγεσία σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ομάδες Στόχοι:

Οι ωφελούμενοι του έργου περιλαμβάνουν, ευπαθείς ομάδες ασθενών, όπως ανασφάλιστοι, άποροι, γεωγραφικά απομακρυσμένοι, καθώς σε άλλες ευάλωτες ομάδες όπως ηλικιωμένοι, γυναίκες, μετανάστες. Επίσης σε οργανώσεις αντιπροσώπευσης ασθενών, σε φορείς χάραξης τοπικών στρατηγικών και υλοποίησης πολιτικών υγείας (Περιφέρειες, Δήμους, ΥΠΕ) και ΟΚοιΠ που ασχολούνται με θέματα που άπτονται πολιτικών υγείας και σε φορείς χάραξης πολιτικών υγείας σε εθνικό επίπεδο (Υπουργεία, Αρμόδιες επιτροπές, Βουλή).

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.