Παρατηρητήριο Για τη Βία Κατά Των Γυναικών στην Κρήτη – WOMEN’S WATCH

Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 50.951,30€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Κρήτη

Το έργο έχει σκοπό να θέσει τα θεμέλια για τη συστηματική εποπτεία και βελτίωση της ανταπόκρισης του συστήματος αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο (Κρήτη). Αυτά θα επιτευχθούν με τη δημιουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών το οποίο θα τροφοδοτήσει στοχευμένες παρεμβάσεις συνηγορίας με στόχο φορείς-κλειδιά του συστήματος. Το Παρατηρητήριο θα συσταθεί αντλώντας πολύτιμη τεχνογνωσία από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τη βία κατά των γυναικών της Ιρλανδίας, συμβάλλοντας έτσι στη μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών καθώς και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών της Ε.Ε..

Ομάδες Στόχοι:

Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και επαγγελματίες στο ζήτημα σε περιφερειακό επίπεδο (Αστυνομικές, Εισαγγελικές αρχές, Κοινωνικές υπηρεσίες, Συμβουλευτικά Κέντρα, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη θυμάτων και διαχείριση θυτών).

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.