ΡΟΜ+: Είμαστε όλοι ίσοι

Εταίρος: Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους
Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 54.462,75€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Εθνικό επίπεδο

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες και την υιοθέτηση εθνικών στρατηγικών, οι Ρομά στην Ελλάδα εξακολουθούν να βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά από το 2021 έως και σήμερα επιβεβαιώνει τόσο τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής (απασχόληση, εκπαίδευση, στέγαση, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, κτλ), όπως αυτά αποτυπώνονται και στη σχετική βιβλιογραφία και έρευνα, όσο και την σημαντική έκταση του ρατσισμού, των διακρίσεων και των στερεοτύπων που αντιμετωπίζει καθημερινά η κοινότητα Ρομά.

Στόχος του έργου είναι η συνέχιση της συλλογής, επεξεργασίας και προώθησης αναφορών, σχετικών με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά, σε αρμόδιους φορείς, που θα συμβάλει περαιτέρω στη συνηγορία και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά.

Ομάδες στόχοι:

Οι ομάδες στόχοι είναι οι κοινότητες Ρομά, Υπουργεία, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ο Συνήγορος του Πολίτη, Κέντρα Κοινότητας, Δήμοι και Περιφέρειες, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί και το ευρύ κοινό.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.