Συμμαχία για την προώθηση του Δικαιώματος Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία και τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου

Φορέας Υλοποίησης: ΒΟΥΛΗ ΓΟΥΟΤΣ ΑΜΚΕ - Vouliwatch
Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 9 μήνες
Προϋπολογισμός: 54.667,32€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Εθνικό επίπεδο

Το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία (ΔΠΔΠ) αποτελεί βασικό και διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο για τη Δημοκρατία και την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου στην εκτελεστική εξουσία από φορείς της ΚτΠ και τη δημοσιογραφική κοινότητα. Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα, πληροφορίες και έγγραφα του Δημοσίου με τη Διοίκηση να υποχρεούται να ανταποκριθεί στα αιτήματα εντός ορισμένου χρόνου. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία συμμαχίας φορέων της ΚτΠ-δημοσιογράφων για την άσκηση πίεσης προς την Πολιτεία και την ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο και μακροπρόθεσμα να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος τους.

Ομάδες Στόχοι:

Οι ομάδες στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, δημοσιογράφοι-ερευνητές αλλά και το ευρύ κοινό.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.