Χάρτης Ισότητας

Το έργο επιδιώκει να προωθήσει και να ενισχύσει την ισότητα των φύλων και να αμβλύνει τις διακρίσεις επικεντρώνοντας τη δράση σε αγροτικές περιοχές με έμφαση τις Περιφέρειες της Πελοποννήσου...

Ευαισθητοποίηση Φοιτητών/τριών για Έμφυλη Ισότητα στην Εργασία: Από το Πανεπιστήμιο στον κόσμο της Εργασίας

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην προώθηση μιας πιο ισότιμης, συμπεριληπτικής ως προς το φύλο και αλληλέγγυας κουλτούρας στον χώρο εργασίας, και πέρα από αυτόν μέσα...

ΑΞ.Ι.Ε.Σ.

Στόχος του έργου ΑΞ.Ι.Ε.Σ. είναι η αξιοποίηση της εκπαίδευσης κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια περιθωριοποιημένη κοινωνική ομάδα, αυτή των ενηλίκων μαθητών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Δομοκού, όσον αφορά...

Τζαφ Ανγκλάλ! Για την ενδυνάμωση της σχολικής φοίτησης των παιδιών Ρομά

Το έργο «Τζαφ Ανγκλάλ! Για την ενδυνάμωση της σχολικής φοίτησης των παιδιών Ρομά» σκοπεύει να προωθήσει τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα και συγκεκριμένα το δικαίωμα στην εκπαίδευση στις τρεις Ρομά...