Δίκαιη Πρόσβαση στα Κοινωνικά Δικαιώματα – Access

Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 57.651,62€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Αθήνα, εθνικό επίπεδο

Σκοπός του έργου είναι: αφενός, η εποπτεία του εθνικού νομοθετικού πλαισίου, η καταγραφή καλών πρακτικών σε κράτη της Ε.Ε., η κατάθεση προτάσεων στην Πολιτεία προς επίλυση των διακρίσεων και η ανάδειξη των ζητημάτων, και αφετέρου, η ενδυνάμωση ευάλωτων πολιτών τρίτων χωρών (κυρίως ΑμεΑ και ηλικιωμένοι) μέσα από εξατομικευμένη νομική συμβουλευτική.

Ομάδες Στόχοι:

Η μία ομάδα στόχου είναι οι 30 πολίτες τρίτων χωρών που θα ωφεληθούν άμεσα από ατομικές συνεδρίες νομικής συμβουλευτικής Θα είναι άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών καθώς και ανήλικα με τη συνοδεία του κηδεμόνα τους, η άλλη ομάδα στόχου είναι η ​​πολιτεία, ώστε μέσω άσκησης πίεσης να αλλάξει το νομικό πλαίσιο και την διοικητική πρακτική όπου χρειάζεται, προκειμένου να αρθούν οι διακρίσεις. Άλλη μία ομάδα στόχου είναι οι ευρωπαϊκές ΟΚοιΠ για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους και τέλος μια ακόμα ομάδα στόχου είναι και το ευρύ κοινό στην Ελλάδα, προκειμένου να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί για τις διακρίσεις σε κοινωνικά δικαιώματα εις βάρος των πολιτών τρίτων χωρών.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.