Ενδυνάμωση νέων Γυναικών μέσω του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού – WE FIN

Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 8 μήνες
Προϋπολογισμός: 29.673,24€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Θεσσαλία

Σκοπός του έργου είναι η εξοικείωση των πολιτών με τις αξίες της Ε.Ε. και η ενημέρωσή τους σχετικά με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με έμφαση στο δικαίωμα της ισότητας των φύλων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ασφάλειας, και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι πολίτες και η κοινή γνώμη θα εξοικειωθούν με την ανάγκη του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων γυναικών από την Περιφέρεια της Θεσσαλίας ως μέσο ανάπτυξης της ισότητας, της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας, του αισθήματος αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας καθώς και της ευεξίας, η οποία είναι σημαντική για την ψυχική και σωματική τους υγεία. Παράλληλα, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας, της δικτύωσης και των συνεργειών μεταξύ των ΟΚοιΠ ενώ μέσω της ευρείας διάχυσης και περαιτέρω καλλιέργειας των αποτελεσμάτων του, θα αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις που αυξάνουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες της Ε.Ε.

Ομάδες Στόχοι:

Νέες γυναίκες ηλικίας 19-30 ετών που κατοικούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το γενικό κοινό και οργανισμοί, σύλλογοι, σωματεία και άλλοι φορείς.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.