Άκου-Κοίτα-Πες Μια Ιστορία για την Ευρώπη

Φορέας Υλοποίησης: Αφηγήματα - Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα "Αδράχτι"
Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 29.467,09€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Ιωάννινα

Το έργο χρησιμοποιώντας την τέχνη της αφήγησης, τις αφηγηματικές μεθόδους και τεχνικές καθώς και την ψηφιακή αφήγηση και την βιωματική μάθηση ως αποτελεσματικό τρόπο και μέσο, στοχεύει να αναδείξει και να ενισχύσει τα δικαιώματα και τις αξίες της Ε.Ε. ( τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, την ισότητα των φύλων, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), με τρόπο ώστε να γίνουν κατανοητά από τους μαθητές δυσπρόσιτων δημοτικών σχολείων των απομακρυσμένων και ορεινών χωριών του Νομού Ιωαννίνων. Η προτεινόμενη εκπαιδευτική δράση στοχεύει να ενδυναμώσει τους μαθητές μέσα από την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση τους στα δικαιώματα και τις αξίες της Ένωσης, όχι μόνο μέσα από την κατανόηση, αλλά και μέσα από την συμμετοχή τους στη σύνθεση νέων αφηγημάτων για το τι είναι και τι μπορεί να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ίδιους.

Ομάδες Στόχοι:

Παιδιά ηλικίας 6 ετών έως 12 ετών, μαθητές δυσπρόσιτων δημοτικών σχολείων των απομακρυσμένων και ορεινών χωριών του Νομού Ιωαννίνων, Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το ευρύτερο κοινό της κοινωνίας των πολιτών.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.