Τζαφ Ανγκλάλ! Για την ενδυνάμωση της σχολικής φοίτησης των παιδιών Ρομά

Φορέας Υλοποίησης: Αλληλεγγύη SolidarityNow
Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 10 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.969,07€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Κεντρική Μακεδονία (Δενδροπόταμος, Παύλος Μελάς, Πέλεκας Κατερίνης)

Το έργο «Τζαφ Ανγκλάλ! Για την ενδυνάμωση της σχολικής φοίτησης των παιδιών Ρομά» σκοπεύει να προωθήσει τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα και συγκεκριμένα το δικαίωμα στην εκπαίδευση στις τρεις Ρομά κοινότητες της Κεντρικής Μακεδονίας (Δενδροπόταμος, Παύλος Μελάς, Πέλεκας Κατερίνης), όπου το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση θίγεται ως απόρροια του γενικότερου αντιτσιγγανισμού και συστημικών προκλήσεων που απαντώνται στην ελληνική κοινωνία. Το έργο θα εστιάσει στην ενίσχυση του ρόλου των γονέων και των εκπαιδευτικών για την πλαισίωση των παιδιών και την παραμονή τους στο σχολικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, θα υλοποιηθούν δράσεις εξωστρέφειας και ευαισθητοποίησης για το γενικό κοινό, για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των διακρίσεων μέσω προβολή ιστοριών Ρομά με στόχο την αλλαγή του κυρίαρχου αφηγήματος της Ρομά περιθωριοποίησης.

Ομάδες Στόχοι:

Άμμεσοι ωφελούμενοι: Γονείς Ρομά και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία των τριών κοινοτήτων δραστηριοποίησης.

Έμμεσοι ωφελούμενοι: οι μαθητές Ρομά, παιδιά και μαθητές των ωφελούμενων γονέων και εκπαιδευτικών, γενικό κοινό.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.