ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ (Ε.ΠΑ.Φ.Ε.Σ.)

Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.768,36€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Εθνικό επίπεδο

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία εξειδικευμένου Παρατηρητηρίου για τη Φτώχεια και την Έλλειψη Στέγης στην Ελλάδα, το οποίο συλλέγει δεδομένα από την πλευρά των Ο.Κοι.Π, με στόχο να διαπιστώσει την εφαρμογή των:

  • συστάσεων που προκύπτουν από την Ετήσια Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα
  • συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια
  • στοχεύσεων της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Έλλειψης Στέγης

Το Παρατηρητήριο θα συμβάλει στην περαιτέρω άσκηση θεσμικής πίεσης και κατοχύρωσης της άποψης των ΟΚοιΠ. στα κέντρα λήψης αποφάσεων τοπικά και εθνικά, με στόχο τη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια και έλλειψη στέγης.

Ομάδες Στόχοι:

Άμεσα επωφελούμενοι είναι δημόσιοι/δημοτικοί φορείς άσκησης πολιτικής καθώς και ο χώρος των Ο.Κοι.Π, μέσω της διεύρυνσης της επιρροής και της κατοχύρωσης του θεσμικού τους ρόλου στη διαμόρφωση/ εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών.
Έμμεσα επωφελούμενοι είναι το ποσοστό του πληθυσμού που βιώνει φτώχεια και/ή κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή το 26,3% του πληθυσμού της χώρας (2.722.000 άτομα).

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.