Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει θέσει ως προτεραιότητα την υποστήριξη δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Από το 2014 έχει υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα:

EEA Grants/We are all Citizens:

British Embassy Athens/British Council/Ίδρυμα Μποδοσάκη

Διοργάνωση διαδικτυακής εκπαίδευσης “Promoting gender equality in the workplace” σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Βρετανικό Συμβούλιο, με στόχο την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών εκστρατειών για τη βελτίωση του εργασιακού χώρου για τις γυναίκες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Goldman Sachs Gives σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη (2020-2022)

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των θυμάτων έμφυλης βίας και την εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε συνεργασία με την Goldman Sachs υποστήριξε τις προσπάθειες τριών φορέων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EEA Grants/Active citizens fund:

  • Μεγάλη προτεραιότητα του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε θέματα ισότητας που οδήγησαν στην υποστήριξη 22 έργων με συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση περίπου 3 εκατ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Διοργάνωση διαδικτυακού συνεδρίου (Μάρτιος 2022) για την ψηφιακή διάσταση της βίας κατά των γυναικών, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας της Νορβηγίας, το SYNERGY Network κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, και με τη συμμετοχή του FRA.

Alliance for Gender Equality in Europe

To δίκτυο Alliance for Gender Equality in Europe (AGEE), συστήθηκε με πρωτοβουλία του Fondation Chanel και μέλη είναι το King Baudouin Foundation , το L’Oréal Fund for Women, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Fondation de France, το Fondation RAJA-Danièle Marcovici και η JP Morgan. Πρόκειται για δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών με στόχο την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη, που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, δικτύωσης και συνέργειας μεταξύ φορέων στον τομέα της φιλανθρωπίας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Fondation CHANEL συμπράττουν σε πρόγραμμα για την υποστήριξη δεκαπέντε επιλεγμένων μικρομεσαίων ΟΚοιΠ στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της γυναικείας ενδυνάμωσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει προχωρήσει στις παρακάτω σημαντικές δωρεές που επιχειρούν να δώσουν είτε λύσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών κρίσεων, είτε δομημένες προτάσεις πολιτικής παρέμβασης και επιτυχημένες πιλοτικές εφαρμογές δράσεων:

Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα

Το Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα αποτυπώνει συνοπτικά την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα σήμερα και καταλήγει σε προτάσεις κρίσιμων μεταρρυθμίσεων οριζόντιου χαρακτήρα για την επίτευξη της διατήρησης του περιβάλλοντος στα επιθυμητά επίπεδα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το ΚΙΚΠΕ – Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου, προσβλέποντας στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε, προχωρούν στη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ για την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου αισθητήρων χαμηλού κόστους με σκοπό τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κατάρτιση τοπικών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη στηρίζει το έργο του WWF Ελλάδας χρηματοδοτώντας τον σχεδιασμό σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, με στόχο τη σωστή και έγκαιρη οργάνωση της πρόληψής τους σε τοπικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τη WWF για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, συμπράττοντας με την Εθνική Τράπεζα, στηρίζει τη WWF Ελλάδας, χρηματοδοτώντας τη δημιουργία εκπαιδευτικών animated videos για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενεργειακή αναβάθμιση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Διαμαντίδειος Στέγη»

Η πρωτοβουλία εστιάζει στην ενεργειακή αναβάθμιση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Διαμαντίδειος Στέγη» στη Θεσσαλονίκη. Το πιλοτικό πρόγραμμα «Net ZeroCare» σκοπεύει να αναδείξει τα πολλαπλά οφέλη από την υποστήριξη των οίκων φροντίδας ηλικιωμένων και την μετατροπή τους σε δομές κατανάλωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το «ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα», το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» και το «Τhe Hellenic Initiative Canada». Η σημαντική επένδυση που γίνεται από τους παρέχοντες θα επιφέρει μία αντίστοιχα σημαντική μείωση στα λειτουργικά έξοδα του γηροκομείου σε ετήσια βάση.

Υποστήριξη προγράμματος για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά της Λέσβου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Υποστήριξη προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δωρεά στην οργάνωση «Φάρος του Κόσμου» για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στήριξη πυρόπληκτων Ανατολικής Αττικής

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το The Coca-Cola Foundation, επέλεξε να στηρίξει την ‘επόμενη μέρα’ της ζωής των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το καλοκαίρι του 2018 στην Ανατολική Αττική (Ραφήνα, Μαραθώνα, Νέα Μάκρη, Μάτι, Νέος Βουτζάς) .

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.