Κατάρτιση τοπικών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Η πρόληψη αποτελεί το βασικότερο «όπλο» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των πυρκαγιών, ειδικά στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, έχοντας ως στρατηγική του προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζει το έργο του WWF Ελλάδας χρηματοδοτώντας τον σχεδιασμό σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, με στόχο τη σωστή και έγκαιρη οργάνωση της πρόληψής τους σε τοπικό επίπεδο. Το WWF δημιουργεί τις προδιαγραφές που καλούνται να εκπληρώνουν τα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών καθώς και έναν πρακτικό οδηγό υλοποίησής τους. Στη συνέχεια οργανώνει την εκπαίδευση των σχετικών στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης (σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ) και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021».

Ο Δωρεοδόχος
WWF Ελλάς

Το WWF Ελλάς ευθυγραμμίζεται με τους βασικούς στόχους και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του παγκόσμιου δικτύου του WWF. Επίσης, ορίζει τις προτεραιότητες της στρατηγικής του με βάση τις ανάγκες προστασίας της φύσης που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αποστολή της οργάνωσης είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, να προστατέψει τη βιοποικιλότητα, να διασφαλίσει τη βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και να προωθήσει τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης.