Ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία στην Ευρώπη καθώς συνδέεται άμεσα με διάφορα χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, πνευμονοπάθειες, καρκίνος πνευμόνων). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους από 400.000 πρόωρους θανάτους στην Ε.Ε. ετησίως.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το ΚΙΚΠΕ – Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου, προσβλέποντας στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε, προχωρούν στη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ για την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου αισθητήρων χαμηλού κόστους με σκοπό τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων.

Οι συνεχείς μετρήσεις θα είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο σε διαδικτυακή πλατφόρμα και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις τοπικές και τις εθνικές αρχές για τον εντοπισμό προβλημάτων και την βελτίωση της ατμόσφαιρας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021».

Ο Δωρεοδόχος
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας αποτελείται από δέκα ερευνητικά Ινστιτούτα και έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας για τη προαγωγή της επιστήμης, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών, προϊόντων και υπηρεσιών. Το Εργαστήριο Μελέτης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), διεξάγει έρευνα σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής κρίσης.