Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τη WWF για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Oι δασικές πυρκαγιές προκαλούνται κατά κύριο λόγο από ανθρωπογενή αίτια και το μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Eίναι κρίσιμο λοιπόν, να υπάρξει κοινωνική ευαισθητοποίηση, εγρήγορση και συμμετοχή στην πρόληψη, για να επιτευχθεί ο περιορισμός του φαινομένου. Αυτή η ενημέρωση οφείλει να πραγματοποιείται και εντός τους σχολικού περιβάλλοντος.

Μέσα από τη σχολική κοινότητα, οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να εφαρμόσουν σωστές πρακτικές για την προστασία των δασικών εκτάσεων, έτσι ώστε να γεφυρωθεί  το χάσμα ανάμεσα στη θεωρητική γνώση και την πράξη.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, συμπράττοντας με την Εθνική Τράπεζα, στηρίζει το έργο του WWF Ελλάδας, χρηματοδοτώντας τη δημιουργία  εκπαιδευτικών animated videos για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς  στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021».

 

Ο Δωρεοδόχος
WWF Ελλάς

Αποστολή του WWF Ελλάς είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, να προστατέψει τη βιοποικιλότητα, να διασφαλίσει τη βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και να προωθήσει τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης. Το WWF Ελλάς ευθυγραμμίζεται με τους βασικούς στόχους και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του παγκόσμιου δικτύου του WWF. Επίσης, ορίζει τις προτεραιότητες της στρατηγικής του με βάση τις ανάγκες προστασίας της φύσης που υπάρχουν στην Ελλάδα.