Χορηγία εξοπλισμού

Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στον νέο χώρο που της παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων (στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΜΥΡΤΙΛΛΟ»

Η Myrtillo Κοιν.Σ.Επ ιδρύθηκε στις 29.1.2013 (ΑΜΚΕ Α00122), σύμφωνα με τον νόμο 4019 / ΦΕΚ 2011 περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίες υποχρεούνται να προσλαμβάνουν άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ποσοστό 40% και άνω.