Χορηγία εξοπλισμού

Ο Δωρεοδόχος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο σχεδιάζει και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για διαφορετικές ομάδες κοινού μέσα στο Παιδικό Μουσείο, σε άλλα μουσεία αλλά και σε άλλους χώρους πολιτισμού και εκπαίδευσης.