Ενίσχυση του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, το οποίο πραγματοποείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Columbia

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη με στόχο την προαγωγή της παιδείας, ενισχύει για τα επόμενα 3 χρόνια το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών...
Ενίσχυση του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, το οποίο πραγματοποείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Columbia