Χορηγία βιβλίων και εξοπλισμού

Προμήθεια βιβλίων και εξοπλισμού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας καθώς και υλοποίηση του προγράμματος «Μουσειοβαλίτσες»
Χορηγία βιβλίων και εξοπλισμού