Ενίσχυση του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, το οποίο πραγματοποείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Columbia

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη με στόχο την προαγωγή της παιδείας, ενισχύει για τα επόμενα 3 χρόνια το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Translational Engineering in Health and Medicine – Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη» της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το οποίο πραγματοποείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Columbia.

Η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων προβλέπει:

  • Την ίδρυση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
  • Την ανταλλαγή επιστημονικών επισκέψεων για μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές
  • Την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων των δύο Πανεπιστημίων για την από κοινού υποβολή προτάσεων ερευνητικής χρηματοδότησης από φορείς της Ευρώπης, των ΗΠΑ κ.ά.

Η δωρεά αφορά την χορήγηση υποτροφιών, την κάλυψη εξόδων μετακινήσεων, δαπανών εξοπλισμού, λογισμικού και εργαστηριακών αναλώσιμων.

Κατά την πρώτη χρονιά, ενισχύθηκαν άμεσα 2 εκ των 22 μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με την κάλυψη του κόστους μετάβασης για πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο Columbia στις HΠΑ, ενώ εμμέσως στηρίχθηκαν 20 εργαζόμενοι διδακτικού προσωπικού του ΕΜΠ που συμμετείχαν στη σύμπραξη.

Ο Δωρεοδόχος
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το πιο παλιό και φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στο τομέα της τεχνολογίας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836. Τo ΕΜΠ αποτελείται από εννέα (9) σχολές στις οποίες φοιτούν περίπου 24.000 σπουδαστές.