Ενίσχυση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ αναπτύσσουν οριζόντιες δεξιότητες και συνδέονται με την αγορά εργασίας

Η Ελλάδα κατέχει την 24η (από 27 χώρες) θέση στην ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΕΚ), ενώ η ενίσχυσή της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς με την κατάλληλη μεταρρύθμιση και τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αύξησης της απασχόλησης και της παραγωγικότητας. Παράλληλα, παρατηρείται έλλειψη κατάλληλων εργαλείων στη διάθεση των εκπαιδευτικών για να καταφέρουν να υποστηρίξουν τους μαθητές  στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Η πρόκληση αυτή αναδεικνύει ως επιτακτική ανάγκη την αναζήτηση μιας διαφορετικής εκπαιδευτικής προσέγγισης στην ΕΕΚ, η οποία θα θέτει στο επίκεντρο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και εκπαιδευτικών και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα “Μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ αναπτύσσουν οριζόντιες δεξιότητες για το παρόν και το μέλλον τους και συνδέονται με την αγορά εργασίας”, το οποίο υλοποιείται από την οργάνωση The Tipping Point με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, έχει ως σκοπό να ενδυναμώσει τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα εκσυγχρονίζοντας παράλληλα την ΕΕΚ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές Α’ και Β’ τάξεων ΕΠΑΛ:

  1. Συμμετέχουν σε live ομαδικές συνεδρίες με μέντορες επαγγελματίες
  2. Λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις σύγχρονες συνθήκες εργασίας
  3. Ανακαλύπτουν επαγγελματικές διεξόδους με βάση τα ενδιαφέροντά τους
  4. Συμμετέχουν σε επιμορφωτικό workshop με στόχο την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων: κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
  5. Προετοιμάζονται για τη σύγχρονη αγορά εργασίας

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος:

  1. Συμμετέχουν σε διαδικτυακή επιμόρφωση προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες τους
  2. Επιμορφώνονται ως προς τη σημασία της ερώτησης και πώς μέσω στοχευμένων ερωτημάτων μπορούν οι ίδιοι και οι μαθητές τους να αναπτύξουν οριζόντιες δεξιότητες.
  3. Ενδυναμώνονται και αναβαθμίζουν τον ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί μέσω της ένταξης σύγχρονων ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 487 μαθητές/τριες από 12 ΕΠΑΛ ανά την Ελλάδα, με τη συμβολή 35 εκπαιδευτικών.

Ο Δωρεοδόχος
The Tipping Point

Ο οργανισμός The Tipping Point (TTP) έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων νέων, σε ότι αφορά τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.

Με τη χρήση της τεχνολογίας, μαθητές ανά την Ελλάδα διευρύνουν τους ορίζοντες και τις επιλογές τους και λαμβάνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους από ανθρώπους-πρότυπα (μέντορες) σε όλο τον κόσμο, τους οποίους δεν θα συναντούσαν διαφορετικά, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν και καλλιεργούν οριζόντιες δεξιότητες.