Χορηγία 8 υποτροφιών σε άπορους μαθητές

  • Χορηγία 8 υποτροφιών για τη φοίτηση άπορων μαθητών στη Σχολή
  • Κάλυψη κόστους διδάκτρων ενός φοιτητή για την φοίτησή του στο τμήμα ‘International Agribusiness Management’ του Κολλεγίου Περρωτής
Ο Δωρεοδόχος
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδας και των Βαλκανίων.