Χορηγία 5 υποτροφιών σε μαθητές του Λυκείου της Σχολής

Ο Δωρεοδόχος
ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ

Ο Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών ιδρύθηκε το 1927 από τους τότε καταφυγόντες στην Ελλάδα Μεγαλοσχολίτες με σκοπό : α) την αλληλεγγύη των μελών αυτών όπως και την ηθική και υλική ενίσχυση αναξιοπαθούντων Μεγαλοσχολιτών ή και των διδαξάντων στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, β) την συγκέντρωση του λαογραφικού πλούτου της Κωνσταντινουπόλεως σε συνεργασία με τ’ άλλα σωματεία και γ) την πνευματική Ελληνοτουρκική προσέγγιση.