Συνέδριο για τη μέτρηση του αντικτύπου των κοινωνικών επενδύσεων

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ανέδειξαν επιτυχημένες πρακτικές μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου της δράσης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κοινωφελών οργανισμών και εταιρειών, στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργάνωσαν την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

Το συνέδριο αυτό έδωσε την ευκαιρία σε επαγγελματίες του τρίτου τομέα στην Ελλάδα, όπως ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς επίσης σε εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να ανταλλάξουν απόψεις για τη σημασία της μέτρησης και της αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου ως προϋπόθεση για αύξηση των επενδύσεων σε κοινωνικούς σκοπούς.

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Σωτήρης Λαγανόπουλος, διευθυντής του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ των EEA Grants «Είμαστε όλοι Πολίτες» στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, σημείωσε: «Η ενίσχυση της ικανότητας να παρακολουθούμε, να αξιολογούμε και να επικοινωνούμε τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεών μας μπορεί να μας βοηθήσει να προάγουμε τη δραστηριότητά μας και να καλυτερεύσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την κοινωνία. Επιπλέον μπορεί να προωθήσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του τρίτου τομέα και να προσελκύσει περισσότερους υποστηρικτές στο έργο που επιτελεί».

Ο Francisco de Paula Coelho, επικεφαλής του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εξήγησε: «Το EIB Group – η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων – έχει μακροχρόνια εμπειρία στην επένδυση κοινωνικού αντικτύπου τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτούμε επενδυτικά σχέδια και επικεντρωνόμαστε στα συγκεκριμένα αποτελέσματά τους, στον θετικό τους αντίκτυπο για τους πολίτες. Πασχίζουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι».

Ο κεντρικός ομιλητής Jeremy Nicholls, διευθύνων σύμβουλος των Social Value UK και Social Value International, ανέδειξε τη σημασία της μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου και σημείωσε: «Πολύ συχνά οι σημαντικές αποφάσεις για τους πόρους και τις πολιτικές λαμβάνονται κάνοντας χρήση ενός περιορισμένου ορισμού της αξίας, ο οποίος αποτυγχάνει να συνεκτιμήσει τις επιπτώσεις των αποφάσεων αυτών στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον. Με το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών να διευρύνεται, τους διαθέσιμους πόρους να μειώνονται και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να γίνονται περισσότερο εμφανείς, η ανάγκη να εστιάσουμε στην κοινωνική αξία είναι πιο επείγουσα παρά ποτέ. Η λύση στις σύγχρονες προκλήσεις είναι ένας κόσμος όπου η λήψη αποφάσεων, οι πρακτικές και η κατανομή πόρων θα βασίζονται στις αρχές της μέτρησης της αξίας και του αντικτύπου. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ισότητας και της ευημερίας και στη μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης».

Ο κεντρικός ομιλητής Bjoern Struewer, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Roots of Impact, επισήμανε τη σημασία της κοινωνικής επένδυσης ως εργαλείο για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η στοχευμένη μέτρηση και διαχείριση της θετικής επίδρασης στους ωφελούμενους, τους πελάτες και σε ολόκληρη την κοινωνία είναι το μόνο μέσο με το οποίο ένας κοινωνικός επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί και να βελτιστοποιήσει την επίδραση του χαρτοφυλακίου του. Η διαχείριση του αντικτύπου είναι αυτό που διαφοροποιεί την κοινωνική επένδυση από τη συνήθη επένδυση».