Περιβαλλοντικές Μελέτες στο πλαίσιο του Σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

Οι μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά του 2021 στη Βόρεια Εύβοια επιβάλλουν μια ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου τρόπου χωρικής...
Περιβαλλοντικές Μελέτες στο πλαίσιο του Σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας