Καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας του Εθνικού Κήπου

Ο Εθνικός Κήπος αποτελεί τον αρχαιότερο βοτανικό κήπο της Ελλάδας. Ο πλούτος της χλωρίδας του, σε συνδυασμό με τη θέση του στο κέντρο της Αθήνας, τον καθιστούν μια μοναδική όαση βιοποικιλότητας. Η χλωρίδα του είναι μοναδική και η άγρια πανίδα του, αν και περιορισμένη, παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία ως επί μακρόν απομονωμένο υποσύνολο της Αττικής πανίδας. Όντας μια από τις ελάχιστες εκτεταμένες περιοχές πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό, κατατάσσεται στα λεγόμενα «αστικά νησιά», θέσεις που έχουν διατηρήσει τα φυσικά τους χαρακτηριστικά στις σύγχρονες μητροπόλεις. Η σημαντικότητα του Εθνικού Κήπου, ως ιστορικού μνημείου και βοτανικού κήπου καθιστά αναγκαία την καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας του, την οποία υλοποίησε το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & χρηματοδότησε το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στην προσπάθεια της διατήρησης, καταγραφής, αναβάθμισης και εμπλουτισμού της βιοποικιλότητάς του.

Ο Δωρεοδόχος
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η παραγωγή καινοτόμου έρευνας στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι αλληλένδετη με την εκπαιδευτική αποστολή του και ενισχύεται μέσα από δημιουργικές συνεργασίες. Η ερευνητική πολιτική του ιδρύματος στοχεύει στην ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων  σε  όλες  τις  επιστήμες  και τομείς δραστηριοποίησης της ακαδημαϊκής του κοινότητας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική  ομαδικής  και  ατομικής  διάκρισης, την επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων και συνεργασιών και την καλλιέργεια ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτόμες δράσεις.