Δωρεά της Allianz Hellas στο πρόγραμμα Thought for Food

Με δωρεά της Allianz Hellas και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, αναπτύχθηκε από την ομάδα της Αμερικανικής Γεωργικής σχολής ένα καινοτόμο πρόγραμμα επεξεργασίας και προώθησης στην αγορά λαχανικών β’ διαλογής, με άμεσα ωφελούμενους μια ομάδα αγροτών από την Κρήτη. Το πρόγραμμα διακρίθηκε στο πλαίσιο του θεσμού Bravo Sustainability Awards 2018, στην κατηγορία Bravo Market.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Η καλλιέργεια λαχανικών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων β’ διαλογής, η εμπορική αξία των οποίων τα καθιστά μη εμπορεύσιμα. Η ποσότητα των προϊόντων αυτών, ανάλογα με την χρονιά, μπορεί να κυμανθεί από 15 έως 30% της συνολικής παραγωγής και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αξιοποιείται και απορρίπτεται. Αυτό το φαινόμενο έχει οδηγήσει στην αναζήτηση τρόπων αξιοποίησής της, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων με εμπορική αξία που θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση της σπατάλης.

Οι άξονες δραστηριότητας του προγράμματος ήταν οι εξής:

 • Πιλοτική ανάπτυξη προϊόντων από μεμονωμένα λαχανικά και συνδυασμούς μιγμάτων.
 • Διερεύνηση των αναγκών της αγοράς και των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένα τέτοιο προϊόν μέσα από επιτόπιες έρευνες και γευστική δοκιμή.
 • Επιχειρηματικό πλάνο και βιωσιμότητα επένδυσης
 • Ανάπτυξη και τυποποίηση παραγωγικής διαδικασίας της επιλεγμένης λύσης
 • Διερεύνηση και ανάπτυξη προϊοντικής ταυτότητα.

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε στην περιοχή Μοίρες-Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης με άμεσα ωφελούμενη μια ομάδα καταρτισμένων αγροτών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια λαχανικών σε μια έκταση συνολικά περίπου 800 στρεμμάτων και οι ποσότητες των προϊόντων β’ διαλογής είναι πολύ υψηλές.
Από τις εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις αναδείχθηκαν 4 νέα προϊόντα με εμπορική αξία που με τη σωστή ανάπτυξη και branding θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός κλάδου αξιοποίησης των β’ διαλογής προϊόντων.

Οφέλη της δράσης

 • Καλύτερη αξιοποίηση των παραγόμενων λαχανικών.
 • Περιορισμός της σπατάλης και μείωση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη ενός συστήματος κυκλικής οικονομίας καθώς θα αξιοποιούνται τα υποπροϊόντα μίας παραγωγικής διαδικασίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων.
 • Ανάπτυξη ενός νέου κλάδου μεταποίησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Αύξηση του εισοδήματος των αγροτών.
 • Δημιουργία ομάδας παραγωγών που θα αξιοποιεί από κοινού τα προϊόντα β’ διαλογής.

Σε ευρύτερο πλαίσιο εμβέλειας, η δράση αναμένεται να βοηθήσει την τοπική αγροτική κοινωνία, να επωφεληθεί από την προοδευτική δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου που επιτρέπει τη χρήση των αγροτικών προϊόντων για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων, οδηγώντας στην αειφόρο ανάπτυξη και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της περιοχής.

Ο Δωρητής
Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη νοτιοανατολική Ευρώπη στους τομείς της γεωργίας, των συστημάτων τροφίμων, των περιβαλλοντικών σπουδών και άλλων επιστημών ζωής συνδεδεμένων με την αειφορία του μέλλοντος. Ιδρύθηκε το 1904 ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός από Αμερικανούς εκπαιδευτικούς και εφαρμόζει μέχρι σήμερα τη μέθοδο «μαθαίνω κάνοντας» σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το Γενικό Λύκειο, το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences και η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε ενήλικες μαθητές στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επαγγελματιών και επιχειρηματιών στον αγροδιατροφικό τομέα.