Δωρεά ύψους $14.500 από την Ελληνική Πρωτοβουλία

Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative – THI) στηρίζει το πρόγραμμα “Thought for Food” του Ιδρύματος Μποδοσάκη, με δωρεά ύψους $ 14.500.

Η δωρεά θα χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, εταίρο του προγράμματος, μιας ομάδας τριών νέων γεωπόνων στην Πάτρα και στην Μεσσηνία, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας μαρουλιών.

Η εκπαίδευση αποσκοπεί να υποστηρίξει τους ωφελούμενους στην τυποποίηση των διαδικασιών τους και την δημιουργία franchise και θα καλύπτει θεματικές όπως οι καλές αγροτικές πρακτικές, η διοίκηση αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, η δημιουργία νέων προϊόντων, οι πωλήσεις και το marketing. Το έργο θα διαρκέσει 6 μήνες.

Η δωρεά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος, ανάμεσά τους, στην εκπαίδευση των αγροτών, μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις μονάδες παραγωγής, σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή.

Επιπλέον το πρόγραμμα “Thought for Food” περιλαμβάνει την εκπόνηση βιοτεχνολογικών μελετών για να καταγραφούν τα μοναδικά βιοχημικά χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων, μια ενέργεια που έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)